• +228 872 4444
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

هنر ساخت

به "هنر ساخت سری مشتاق برای نمایش و برجسته افرادی که در برابر روح بدبینی و ناامیدی امروز است. آنها جرات به خواب و ایجاد با تعصب و غیرت و تخیل. مسلح با شور و شوق برای دانش و احساسات، آنها در تلاش برای ترکیب دقت علم را با ظرافت و ابتکار از هنر است.

ما از آنها تشکر از صمیم قلب برای سهم خود را.


قطعه چوب، عشق، دانش و 299 ساعت کار، تغلیظ شده در یک فیلم 3 دقیقه.

  • کارگردان - آرش ابراهیم پور
  • مدیر عکاسی - نیکوس مکسیس
  • ویراستار - یی آنیس کوستاوار
  • طراح صدا- نیکوس تسینس
  • گیتاریست و آهنگساز - کامران یزدانس edsartudodehaes.nl
  • سازنده گیتار - نیکی کریمی lazaridesguitars.com
  • نرم افزار - افتر افکت ، مبدل فیلم

برگشت به مجموعه

تاریخ

08 آبان 1394

مجموعه ها

خلاقانه