• +228 872 4444
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

اعداد متحرک

شماره متحرک یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با بیش از 14 گزینه در قسمت مدیریت است.
0
مایل راه سنگی
0
عکس های گرفته شده
0+
مردم ملاقات کرد
0
فنجان قهوه در امان

شماره متحرک با دایره پیشرفت (آیکون)

0%
افزایش موثر
0,750
پرداخت امن
0+
پروژه با حروف بزرگ
0W/Y
پشتیبانی اختصاصی
0%
رنگ فیوز
0,468
پروژه های من
0+
سیگنال به دست آورد
0ساعت / روز
عینک خالی
0%
پیشرفت
0K
امن
0+
پروژه ها
0/7
پشتیبانی