• +228 872 4444
 • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

گالری لایت باکس

گالری لایت باکس تصویر یک گالری ریسپانسیو و منعطف با بیش از 14 آپشن است
 • آیتم 7
 • تصویر عمودی 1
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • تصویر عمودی 2
 • آیتم 5
 • آیتم 11
 • آیتم 1
 • آیتم 8
 • آیتم 9
 • تصویر عمودی 3
 • آیتم 10
 • تصویر عمودی 5
 • آیتم 6
 • آیتم 12
 • تصویر عمودی 4
 • آیتم 13
 • آیتم 14
 • آیتم 15
 • آیتم 16
 • آیتم 1

تصویر بند انگشتی کوچک

با اضافه کردن کلاس “small” در سی اس اس, سبک به تصویر بند انگشتی کوچیک تغییر می کند
 • Item 1
 • Item2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5
 • Item 6
 • Item 7
 • Item 8
 • Item 9
 • Item 10
 • Item 11
 • Item 12

گرید مستطیلی با مارجین

گرید مسطتیلی با مارجین 10 پیکسل (ما بین تصاویر کوچک) و "شرح" در لایت باکس
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5
 • آیتم 6
 • آیتم 7
 • آیتم 8
 • آیتم 9
 • آیتم 10
 • آیتم 11
 • آیتم 12

گرید ساختمانی - بدون مارجین

گالری تصاویر لایت باکس یک پلاگین صفحه ساز است.
تطبیقی، قابل مرتب شدن، با نوشتن شرح تصاویر و یک گرید پاسخگو از تصاویر با افکت لایت باکس.
 • آیتم 1
 • تصویر عمودی 2
 • آیتم 16
 • آیتم 4
 • تصویر عمودی 1
 • آیتم 15
 • آیتم 6
 • آیتم 7
 • آیتم 8
 • آیتم 9
 • تصویر عمودی 3
 • آیتم 10
 • آیتم 11
 • تصویر عمودی 4
 • آیتم 12
 • آیتم 13
 • تصویر عمودی 5
 • آیتم 14
 • آیتم 5
 • آیتم 3