• +228 872 4444
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

گالری

گالری یک پلاگین برای صفحه ساز است با بیش از 18 آپشن در قسمت مدیریت.

بدون فاصله (حاشیه)

شما می توانید بیت تصاویر بند انگشتی حاشیه بدید . به طور پیش فرض حاشیه 0 است.