• +228 872 4444
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

تصویر

تصویر یک پلاگین در صفحه ساز است که دارای بیش از 14 تنظیم در قسمت مدیریت است.

تصویر با لینک

Art Colors
Art Colors

سبک برای شکل دهی به تصویر

کلاس را به المان تصویر بدهید. کلاس ها در بوت استرپ شامل : "img-rounded", "img-circle", "img-thumbnail" می باشد.