• +228 872 4444
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

آیکون ها

آیکون ها یک پلاگین برای صفحه ساز با بیش از 28 آپشن در قسمت مدیریت است.
202 آیکون از Pixeden و بیش از 585 آیکون Font Awesome در این قالب استفاده کرده ایم

آیکون های شبکه اجتماعی نمونه

آیکون شبکه اجتماعی 44 پیکسلی با تولتیپ فعال و فضای بین آیکون های 7 پیکسلی
آیکون شبکه اجتماعی 32 پیکسلی با تولتیپ فعال و فضای بین آیکون های 4 پیکسلی

نمونه هایی از آیکون های نام تجاری

آیکون های نام تجاری - گرد شده ، با افکت هنگام موس آور “بزرگنمایی” ، چیدمان محتوا: چپ ، با تولتیپ فعال ، فضای بین آیکونها : 10پیکسل.

آیکن های نام تجاری - سبک تخت

مثال برای آیکون های پرداخت